Koagulační diagnostika

Koagulační diagnostika a přístroje Thermo Fisher Scientific (Pacific Hemostasis)

Tromboplastinový čas (Prothrombin time - PT, Quick test)

Kat.č.
Produkt
Balení
Návod
0354
Koagulační diagnostika (Pacific Hemostasis, U.S.A.)

Diagnostika pro stanovení tromboplastinového času (Prothrombin time - PT, Quick test)

Tromboplastin - DS

Kompletní diagnostikum pro stanovení tromboplastinového času (Prothrombin time, Quick test), obsahující lyofilizovaný extrakt z králičí mozkové tkáně, včetně kalcia (Ca2+). Tromboplastin s vysokou citlivostí, vhodný pro většinu koagulometrů, včetně automatických koagulačních analyzátorů.

Citlivost: ISI 1,0 – 1,3 (obvykle 1,1 – 1,2) Stabilita: 36 měsíců při teplotě +2 až +8°C, po rozpuštění 7 dní při teplotě +2 až +8°C Balení: 10 x 4 ml (lyof.), 10 x 10 ml (lyof.)
Thromboplastin-DS
10x4ml(lyof.)
0362
Koagulační diagnostika (Pacific Hemostasis, U.S.A.)

Diagnostika pro stanovení tromboplastinového času (Prothrombin time - PT, Quick test)

Tromboplastin - DS

Kompletní diagnostikum pro stanovení tromboplastinového času (Prothrombin time, Quick test), obsahující lyofilizovaný extrakt z králičí mozkové tkáně, včetně kalcia (Ca2+). Tromboplastin s vysokou citlivostí, vhodný pro většinu koagulometrů, včetně automatických koagulačních analyzátorů.

Citlivost: ISI 1,0 – 1,3 (obvykle 1,1 – 1,2) Stabilita: 36 měsíců při teplotě +2 až +8°C, po rozpuštění 7 dní při teplotě +2 až +8°C Balení: 10 x 4 ml (lyof.), 10 x 10 ml (lyof.)
Thromboplastin-DS
10x10ml(lyof.)

 

APTT

Kat.č.
Produkt
Balení
Návod
0314
Chlorid vápenatý 0,025 mol/l
10 x 10 ml
0304
Chlorid vápenatý 0,020 mol/l
10 x 10 ml
0402
Koagulační diagnostika (Pacific Hemostasis, U.S.A.)

Diagnostika pro stanovení APTT

APTT - XL

Kompletní tekuté reagens obsahuje stabilizovanou směs králičích fosfolipidů (parciální tromboplastin) a kyseliny elagové (aktivátor). Diagnostikum je určeno ke stanovení aktivovaného parciálního tromboplastinového času (APTT) a je kompatibilní se všemi typy koagulační detekce (vhodné pro mechanické i optické, poloautomatické i automatické koagulometry).

Citlivost: vysoká citlivost ke koagulačním faktorům, heparinu i lupoidním inhibitorům (LA) Stabilita: 24 měsíců při teplotě +2 až +8°C, po otevření 30 dní při teplotě +2 až +8°C Balení: 10 x 4 ml
APTT-XL
10 x 4 ml
0403
Koagulační diagnostika (Pacific Hemostasis, U.S.A.)

Diagnostika pro stanovení APTT

APTT - XL

Kompletní tekuté reagens obsahuje stabilizovanou směs králičích fosfolipidů (parciální tromboplastin) a kyseliny elagové (aktivátor). Diagnostikum je určeno ke stanovení aktivovaného parciálního tromboplastinového času (APTT) a je kompatibilní se všemi typy koagulační detekce (vhodné pro mechanické i optické, poloautomatické i automatické koagulometry).

Citlivost: vysoká citlivost ke koagulačním faktorům, heparinu i lupoidním inhibitorům (LA) Stabilita: 24 měsíců při teplotě +2 až +8°C, po otevření 30 dní při teplotě +2 až +8°C Balení: 10 x 10 ml
APTT-XL
10 x 10 ml
0312
Koagulační diagnostika (Pacific Hemostasis, U.S.A.)

Diagnostika pro stanovení APTT

Kontact APTT

Kompletní tekuté reagens obsahuje stabilizovanou směs králičích fosfolipidů (parciální tromboplastin) a magnézium-aluminium-silikátové částice (silica-partikulární aktivátor). Diagnostikum je určeno ke stanovení aktivovaného parciálního tromboplastinového času (APTT) a je kompatibilní se všemi typy koagulační detekce (vhodné pro mechanické i optické, poloautomatické i automatické koagulometry).

Citlivost: střední citlivost. Vhodné zejména pro základní screening a monitorování nepatinové léčby. Vyšší citlivost k faktoru VIII. Stabilita: 24 měsíců při teplotě +2 až +8°C, po otevření 30 dní při teplotě +2 až +8°C Balení: 10 x 10 ml
Kontact APTT
10 x 10 ml
0308
Koagulační diagnostika (Pacific Hemostasis, U.S.A.)

Diagnostika pro stanovení APTT

Kontact APTT

Kompletní tekuté reagens obsahuje stabilizovanou směs králičích fosfolipidů (parciální tromboplastin) a magnézium-aluminium-silikátové částice (silica-partikulární aktivátor). Diagnostikum je určeno ke stanovení aktivovaného parciálního tromboplastinového času (APTT) a je kompatibilní se všemi typy koagulační detekce (vhodné pro mechanické i optické, poloautomatické i automatické koagulometry).

Citlivost: střední citlivost. Vhodné zejména pro základní screening a monitorování nepatinové léčby. Vyšší citlivost k faktoru VIII. Stabilita: 24 měsíců při teplotě +2 až +8°C, po otevření 30 dní při teplotě +2 až +8°C Balení: 10 x 4 ml
Kontact APTT
10 x 4 ml

 

Kontrolní plazmy

Kat.č.
Produkt
Balení
Návod
0595
Koagulační diagnostika (Pacific Hemostasis, U.S.A.)

Kontrolní plazmy

Kontact APTT

Koagulační kontroly, Level 1, 2, 3

Lyofilizované přípravky obsahují stabilizovanou směs lidských citrátových plazem. Používají se jako kontrolní plazmy pro základní koagulační testy (tromboplastinový čas, APTT, popř. i fibrinogen). Level 1 reprezentuje normální kontrolní plazmu s koagulačními časy v normálním referenčním rozmezí. U plazmy Level 1 je stanoven obsah fibrinogenu a může být proto použita jako kontrola při jeho stanovení. Kontroly Level 2 a 3 reprezentují abnormální kontrolní plazmy se středně (Level 2) resp. vysoce prodlouženými koagulačními časy (Level 3).

Stabilita : 36 měsíců při teplotě +2 až +8°C, rozpuštěný přípravek 8 hodin při +2 až +8°C Balení : 10 x 1 ml (lyofil.)
Coagulation Control Plasma, Level 1 (normal)
10 x 1 ml (lyof.)
0596
Koagulační diagnostika (Pacific Hemostasis, U.S.A.)

Kontrolní plazmy

Kontact APTT

Koagulační kontroly, Level 1, 2, 3

Lyofilizované přípravky obsahují stabilizovanou směs lidských citrátových plazem. Používají se jako kontrolní plazmy pro základní koagulační testy (tromboplastinový čas, APTT, popř. i fibrinogen). Level 1 reprezentuje normální kontrolní plazmu s koagulačními časy v normálním referenčním rozmezí. U plazmy Level 1 je stanoven obsah fibrinogenu a může být proto použita jako kontrola při jeho stanovení. Kontroly Level 2 a 3 reprezentují abnormální kontrolní plazmy se středně (Level 2) resp. vysoce prodlouženými koagulačními časy (Level 3).

Stabilita : 36 měsíců při teplotě +2 až +8°C, rozpuštěný přípravek 8 hodin při +2 až +8°C Balení : 10 x 1 ml (lyofil.)
Coagulation Control Plasma, Level 2 (abnormal)
10 x 1 ml (lyof.)
0597
Koagulační diagnostika (Pacific Hemostasis, U.S.A.)

Kontrolní plazmy

Kontact APTT

Koagulační kontroly, Level 1, 2, 3

Lyofilizované přípravky obsahují stabilizovanou směs lidských citrátových plazem. Používají se jako kontrolní plazmy pro základní koagulační testy (tromboplastinový čas, APTT, popř. i fibrinogen). Level 1 reprezentuje normální kontrolní plazmu s koagulačními časy v normálním referenčním rozmezí. U plazmy Level 1 je stanoven obsah fibrinogenu a může být proto použita jako kontrola při jeho stanovení. Kontroly Level 2 a 3 reprezentují abnormální kontrolní plazmy se středně (Level 2) resp. vysoce prodlouženými koagulačními časy (Level 3).

Stabilita : 36 měsíců při teplotě +2 až +8°C, rozpuštěný přípravek 8 hodin při +2 až +8°C Balení : 10 x 1 ml (lyofil.)
Coagulation Control Plasma, Level 3 (abnormal)
10 x 1 ml (lyof.)

 

Referenční plazmy

Kat.č.
Produkt
Balení
Návod
0301
Koagulační diagnostika (Pacific Hemostasis, U.S.A.)

Referenční plazmy

Univerzální koagulační referenční plazma (U.C.R.P)

Lyofilizovaný přípravek obsahuje stabilizovanou směs lidských citrátových plazem. U plazmy je stanoven obsah všech koagulačních faktorů a významných inhibitorů, jejichž hodnoty se nacházejí v normálním referenčním rozmezí. Je vhodná zejména pro sestrojení referenčních kalibračních křivek při stanovení koagulačních faktorů a jako normální referenční plazma pro různé speciální testy (Protein C, S, AT III apod.).

Stabilita: 36 měsíců při teplotě -25°C a nižší, rozpuštěná plazma 2 hodiny při +2 až +8°C Balení: 10 x 1 ml (lyof.)
Universal Coagulation Reference Plasma (U.C.R.P.)
10 x 1 ml (lyof.)
0603
Koagulační diagnostika (Pacific Hemostasis, U.S.A.)

Referenční plazmy

Abnormální koagulační referenční plazma (A.C.R.P)

Lyofilizovaný přípravek obsahuje stabilizovanou směs lidských citrátových plazem. U plazmy je stanoven obsah všech koagulačních faktorů a významných inhibitorů. Plazma je vhodně upravena tak, aby obsah jednotlivých koagulačních faktorů byl přibližně na úrovni 50% normálních hodnot. Plazma je určena zejména k verifikaci referenčních křivek při stanovení koagulačních faktorů a jako abnormální referenční plazma pro různé speciální testy (Protein C, S, AT III apod.).

Stabilita: 36 měsíců při teplotě -25°C a nižší, rozpuštěná plazma 2 hodiny při +2 až +8°C Balení: 10 x 1 ml (lyof.)
Abnormal Coagulation Reference Plasma (A.C.R.P.)
10 x 1 ml (lyof.)

 

Stanovení fibrinogenu

Kat.č.
Produkt
Balení
Návod
0600
Koagulační diagnostika (Pacific Hemostasis, U.S.A.)

Stanovení fibrinogenu

Set pro stanovení fibrinogenu

Kompletní souprava pro stanovení koncentrace fibrinogenu v plazmě tzv. Claussovou metodou. Souprava obsahuje hovězí trombin (100 NIH j./ml), fibrinogen referenční plazmu (pro sestrojení kalibrační křivky) a imidazolový pufr (ředění). Balení a stabilita hovězího trombinu umožňuje provést i malý počet vyšetření bez zbytečných ztrát – např. 20 vyšetření v průběhu jednoho týdne (při skladování rozpuštěného trombinu při +2 až +8 oC), nebo do jednoho měsíce (při skladování trombinu ve zmraženém stavu). Trombinové činidlo i fibrinogen referenční plazmu lze objednat i samostatně. Reagencie jsou kompatibilní s manuálními, poloautomatickými i plně automatickými technikami.

Stabilita : 36 měsíců při teplotě +2 až +8°C trombin po rozpuštění 7 dní při +2 až +8°Ctrombin po zamražení 30 dní při teplotě -25°C Balení : Set pro 100 vyšetření
Fibrinogen Assay Set
100 vyš.
0601
Koagulační diagnostika (Pacific Hemostasis, U.S.A.)

Stanovení fibrinogenu

Hovězí trombin 200 (100 NIH/ml), 500 (100 NIH/ml)

Lyofilizovaný přípravek hovězího trombinu o aktivitě 100 NIH j./ml, který se používá pro kvantitativní stanovení fibrinogenu v plazmě tzv. Claussovou metodou. Diagnostikum se používá společně s fibrinogen referenční plazmou.

Stabilita : 36 měsíců při teplotě +2 až +8°C, po rozpuštění 7 dní při +2 až +8°C, po zamražení 30 dní při teplotě –25°C a nižší Balení : 10 x 2 ml(lyofil.), 10 x 5 ml(lyofil.)
Thrombin 200 (100 NIH / ml)
10 x 2 ml
0606
Koagulační diagnostika (Pacific Hemostasis, U.S.A.)

Stanovení fibrinogenu

Hovězí trombin 200 (100 NIH/ml), 500 (100 NIH/ml)

Lyofilizovaný přípravek hovězího trombinu o aktivitě 100 NIH j./ml, který se používá pro kvantitativní stanovení fibrinogenu v plazmě tzv. Claussovou metodou. Diagnostikum se používá společně s fibrinogen referenční plazmou.

Stabilita : 36 měsíců při teplotě +2 až +8°C, po rozpuštění 7 dní při +2 až +8°C, po zamražení 30 dní při teplotě –25°C a nižší Balení : 10 x 2 ml(lyofil.), 10 x 5 ml(lyofil.)
Thrombin 500 (100 NIH / ml)
10 x 5 ml
0602
Koagulační diagnostika (Pacific Hemostasis, U.S.A.)

Fibrinogen referenční plazma

Lyofilizovaná referenční plazma se známou koncentrací fibrinogenu v normálním rozmezí.

Stabilita: 36 měsíců při teplotě +2 až +8°C, po rozpuštění 8 hodin při teplotě +2 až +8°C Balení: 10 x 1 ml (lyof.)
Fibrinogen Reference Plasma
10 x 1 ml (lyof.)
0604
Koagulační diagnostika (Pacific Hemostasis, U.S.A.)

Stanovení fibrinogenu

Kontrola s nízkým obsahem fibrinogenu

Lyofilizovaná lidská citrátová plazma s nízkým obsahem fibrinogenu. Deklarovaná hodnota koncentrace fibrinogenu se nachází v rozmezí 70 – 120 mg/dl (0,7 – 1,2 g/l). Plazma se používá pro kontrolu správnosti vyšetření fibrinogenu.

Stabilita: 36 měsíců při teplotě +2 až +8°C, po rozpuštění 16 hodin při +2 až +8°C Balení: 10 x 1 ml (lyof.)
Low Fibrinogen Control
10 x 1 ml (lyof.)
0607
Koagulační diagnostika (Pacific Hemostasis, U.S.A.)

Stanovení fibrinogenu

Kontrola s vysokým obsahem fibrinogenu

Lyofilizovaná lidská citrátová plazma s vysokým obsahem fibrinogenu. Deklarovaná hodnota koncentrace fibrinogenu se nachází v rozmezí 500 – 700 mg/dl (5,0 – 7,0 g/l). Plazma se používá pro kontrolu správnosti vyšetření fibrinogenu.

Stabilita: 36 měsíců při teplotě +2 až +8°C, po rozpuštění 8 hodin při +2 až +8°C Balení: 10 x 1 ml (lyof.)
High Fibrinogen Control
10 x 1 ml (lyof.)

 

Trombinový / Venomový čas

Kat.č.
Produkt
Balení
Návod
0011
Koagulační diagnostika (Pacific Hemostasis, U.S.A.)

Trombinový / Venomový čas

Trombin Time Reagent

Trombinový čas je jednoduchý test na detekci poruch přeměny fibrinogenu na fibrin. Diagnostikum pro stanovení trombinového času obsahuje lyofilizovaný trombin o aktivitě 5 NIH j./ml.

Stabilita : 36 měsíců při teplotě +2 až +8°C, po rozpuštění 7 dní při +2 až +8°C, po zamražení 30 dní při teplotě –25°C a nižší Balení : 10 x 1 ml
Thrombin Time Reagent
10 x 1 ml

 

Deficitní plazmy pro kvantitativní stanovení koagulačních faktorů

Kat.č.
Produkt
Balení
Návod
2000
Koagulační diagnostika (Pacific Hemostasis, U.S.A.)

Deficitní plazmy pro kvantitativní stanovení koagulačních faktorů

Plazmy s deficientními faktory

Lyofilizované citrátové plazmy s deficiencí jednoho z koagulačních faktorů: II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, a dále Fletcherova a von Willebrandova faktoru. Plazmy obsahují méně než 1% vybraného koagulačního faktoru, zatímco množství ostatních plazmatických složek je normální. Přípravky se vyrábí z lidských plazem s vrozenou (congenital) deficiencí, nebo s uměle odstraněným koagulačním faktorem (immunodepleted), s vyjímkou plazmy s deficitem faktoru II, která se připravuje z lidské a hovězí plazmy.

Stabilita: - 36 měsíců při teplotě +2 až +8°C - rozpuštěná plazma 1 hodinu při +2 až +8°C Balení: 10 x 1 ml (lyof.)
Factor II Deficient Plasma
10 x 1 ml (lyof.)
0050
Koagulační diagnostika (Pacific Hemostasis, U.S.A.)

Deficitní plazmy pro kvantitativní stanovení koagulačních faktorů

Plazmy s deficientními faktory

Lyofilizované citrátové plazmy s deficiencí jednoho z koagulačních faktorů: II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, a dále Fletcherova a von Willebrandova faktoru. Plazmy obsahují méně než 1% vybraného koagulačního faktoru, zatímco množství ostatních plazmatických složek je normální. Přípravky se vyrábí z lidských plazem s vrozenou (congenital) deficiencí, nebo s uměle odstraněným koagulačním faktorem (immunodepleted), s vyjímkou plazmy s deficitem faktoru II, která se připravuje z lidské a hovězí plazmy.

Stabilita: - 36 měsíců při teplotě +2 až +8°C - rozpuštěná plazma 1 hodinu při +2 až +8°C Balení: 10 x 1 ml (lyof.)
Factor V Deficient Plasma
10 x 1 ml (lyof.)
0070
Koagulační diagnostika (Pacific Hemostasis, U.S.A.)

Deficitní plazmy pro kvantitativní stanovení koagulačních faktorů

Plazmy s deficientními faktory

Lyofilizované citrátové plazmy s deficiencí jednoho z koagulačních faktorů: II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, a dále Fletcherova a von Willebrandova faktoru. Plazmy obsahují méně než 1% vybraného koagulačního faktoru, zatímco množství ostatních plazmatických složek je normální. Přípravky se vyrábí z lidských plazem s vrozenou (congenital) deficiencí, nebo s uměle odstraněným koagulačním faktorem (immunodepleted), s vyjímkou plazmy s deficitem faktoru II, která se připravuje z lidské a hovězí plazmy.

Stabilita: - 36 měsíců při teplotě +2 až +8°C - rozpuštěná plazma 1 hodinu při +2 až +8°C Balení: 10 x 1 ml (lyof.)
Factor VII Deficient Plasma
10 x 1 ml (lyof.)
0800
Koagulační diagnostika (Pacific Hemostasis, U.S.A.)

Deficitní plazmy pro kvantitativní stanovení koagulačních faktorů

Plazmy s deficientními faktory

Lyofilizované citrátové plazmy s deficiencí jednoho z koagulačních faktorů: II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, a dále Fletcherova a von Willebrandova faktoru. Plazmy obsahují méně než 1% vybraného koagulačního faktoru, zatímco množství ostatních plazmatických složek je normální. Přípravky se vyrábí z lidských plazem s vrozenou (congenital) deficiencí, nebo s uměle odstraněným koagulačním faktorem (immunodepleted), s vyjímkou plazmy s deficitem faktoru II, která se připravuje z lidské a hovězí plazmy.

Stabilita: - 36 měsíců při teplotě +2 až +8°C - rozpuštěná plazma 1 hodinu při +2 až +8°C Balení: 10 x 1 ml (lyof.)
Factor VIII Deficient Plasma
10 x 1 ml (lyof.)
0900
Koagulační diagnostika (Pacific Hemostasis, U.S.A.)

Deficitní plazmy pro kvantitativní stanovení koagulačních faktorů

Plazmy s deficientními faktory

Lyofilizované citrátové plazmy s deficiencí jednoho z koagulačních faktorů: II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, a dále Fletcherova a von Willebrandova faktoru. Plazmy obsahují méně než 1% vybraného koagulačního faktoru, zatímco množství ostatních plazmatických složek je normální. Přípravky se vyrábí z lidských plazem s vrozenou (congenital) deficiencí, nebo s uměle odstraněným koagulačním faktorem (immunodepleted), s vyjímkou plazmy s deficitem faktoru II, která se připravuje z lidské a hovězí plazmy.

Stabilita: - 36 měsíců při teplotě +2 až +8°C - rozpuštěná plazma 1 hodinu při +2 až +8°C Balení: 10 x 1 ml (lyof.)
Factor IX Deficient Plasma
10 x 1 ml (lyof.)
1000
Koagulační diagnostika (Pacific Hemostasis, U.S.A.)

Deficitní plazmy pro kvantitativní stanovení koagulačních faktorů

Plazmy s deficientními faktory

Lyofilizované citrátové plazmy s deficiencí jednoho z koagulačních faktorů: II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, a dále Fletcherova a von Willebrandova faktoru. Plazmy obsahují méně než 1% vybraného koagulačního faktoru, zatímco množství ostatních plazmatických složek je normální. Přípravky se vyrábí z lidských plazem s vrozenou (congenital) deficiencí, nebo s uměle odstraněným koagulačním faktorem (immunodepleted), s vyjímkou plazmy s deficitem faktoru II, která se připravuje z lidské a hovězí plazmy.

Stabilita: - 36 měsíců při teplotě +2 až +8°C - rozpuštěná plazma 1 hodinu při +2 až +8°C Balení: 10 x 1 ml (lyof.)
Factor X Deficient Plasma
10 x 1 ml (lyof.)
1100
Koagulační diagnostika (Pacific Hemostasis, U.S.A.)

Deficitní plazmy pro kvantitativní stanovení koagulačních faktorů

Plazmy s deficientními faktory

Lyofilizované citrátové plazmy s deficiencí jednoho z koagulačních faktorů: II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, a dále Fletcherova a von Willebrandova faktoru. Plazmy obsahují méně než 1% vybraného koagulačního faktoru, zatímco množství ostatních plazmatických složek je normální. Přípravky se vyrábí z lidských plazem s vrozenou (congenital) deficiencí, nebo s uměle odstraněným koagulačním faktorem (immunodepleted), s vyjímkou plazmy s deficitem faktoru II, která se připravuje z lidské a hovězí plazmy.

Stabilita: - 36 měsíců při teplotě +2 až +8°C - rozpuštěná plazma 1 hodinu při +2 až +8°C Balení: 10 x 1 ml (lyof.)
Factor XI Deficient Plasma
10 x 1 ml (lyof.)
1200
Koagulační diagnostika (Pacific Hemostasis, U.S.A.)

Deficitní plazmy pro kvantitativní stanovení koagulačních faktorů

Plazmy s deficientními faktory

Lyofilizované citrátové plazmy s deficiencí jednoho z koagulačních faktorů: II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, a dále Fletcherova a von Willebrandova faktoru. Plazmy obsahují méně než 1% vybraného koagulačního faktoru, zatímco množství ostatních plazmatických složek je normální. Přípravky se vyrábí z lidských plazem s vrozenou (congenital) deficiencí, nebo s uměle odstraněným koagulačním faktorem (immunodepleted), s vyjímkou plazmy s deficitem faktoru II, která se připravuje z lidské a hovězí plazmy.

Stabilita: - 36 měsíců při teplotě +2 až +8°C - rozpuštěná plazma 1 hodinu při +2 až +8°C Balení: 10 x 1 ml (lyof.)
Factor XII Deficient Plasma
10 x 1 ml (lyof.)

 

Stanovení FDP

Kat.č.
Produkt
Balení
Návod
0650
Koagulační diagnostika (Pacific Hemostasis, U.S.A.)

Stanovení FDP a D-Dimer

Set na stanovení fibrin(ogen) degradačních produktů (FDP)

Kompletní diagnostická souprava pro stanovení fibrin(ogen) degradačních produktů (FDP) v séru nebo v moči. Stanovení je založeno na principu přímé latexové aglutinace. Vedle vlastního latexového reagens (suspenze polystyrénových latexových částic senzibilizovaných králičí protilátkou proti lidskému fibrinogenu) obsahuje souprava speciální odběrové zkumavky, glycinový pufr, pozitivní a negativní FDP kontroly (všechny uvedené součásti lze objednat i samostatně), dále pak diagnostické karty, plastické pipety a míchací tyčinky. Odběrové zkumavky, obsahující enzym Batroxobin a trypsinový inhibitor, zajišťují spolehlivou defibrinaci vzorku bez rizika falešně pozitivních výsledků.

Stabilita : 12 měsíců při teplotě +2 až +8°C Balení : set pro 30 vyšetření
FDP Assay Kit
30 vyš.
0651
FDP Latex Reagent
5 ml
0656
FDP Positive and Negative Control Kit
2x (3 x 2 ml)
0654
Odběrové zkumavky pro stanovení FDP
30 ks

 

Ostatní

Kat.č.
Produkt
Balení
Návod
10-0240
Koagulační diagnostika (Pacific Hemostasis, U.S.A.)

Ostatní

Reference Emulsion

Proplachovací a optický referenční roztok pro koagulometry řady ACL.

Stabilita: do data exp. (při +15 až +25°C) Balení: 4x500 ml
Reference Emulsion
4 x 500 ml

 

Příslušenství ke koagulometrům

Kat.č.
Produkt
Balení
10-6022
4-jamková kyveta (pro ThromboScreen® 400C)
100 ks
10-6019
Magnetické míchadlo
2x (3 x 2 ml)
10-6023
Nádobky na reagencie
30 ks
10-6024
Reagenční zkumavky
100 vyš.
10-6221
Automatická pipeta 25/50/100/200 µl
200 vyš.
10-6029
Automatická pipeta 50/100/200 µl
instrum. set
10-6025
Špičky na pipetu
80 vyš.
10-6030
Optický filtr 340 nm
1,7 ml
10-6031
Optický filtr 405 nm
0,2 ml
10-6032
Optický filtr 492 nm
0,2 ml
10-6033
Optický filtr 559 nm
0,2 ml
10-6034
Optický filtr 620 nm
0,2 ml
10-6041
Optický filtr 710 nm
0,2 ml

Kontaktujte nás

linkaEXBIO Olomouc s.r.o.

Ovesná 14
779 00 Olomouc

linkaE-mail: info@exbio.com
Tel.: +420 587 301 011

Fax: +420 587 301 017
www.crp-ichroma.cz a www.fob-test.cz


ProduktyZastupované společnostiKalendář akcíObjednávky


E-mail: info@exbio.com   Tel.: +420 587 301 011   Fax: +420 587 301 017
další kontakty, navštivte naše domény www.crp-ichroma.cz a www.fob-test.cz