Krevně skupinová diagnostika


Monoklonální diagnostika pro určování krevních skupin

Kat. č. Produkt Balení Návod
1536 Diagnostická souprava AB0 set MP min. 30 vyš. CZ SK EN

Imunohematologická diagnostika a přístroje Sanquin Reagents (CLB)

Produkty
Diagnostika pro typování krevně skupinových antigenů na erytrocytech
Antigeny systémů AB0, Rhesus a dalších.
Specifikace anti-D diagnostik
Diagnostika pro antiglobulinové testy (Coombsova séra)
Polyspecifická a monospecifická diagnostika a potenciátory aglutinačních reakcí.
Diagnostické erytrocyty
Erytrocyty pro kontrolu, detekci a identifikaci protilátek.

Odběrový kalendář 2022
PeliPIP software
Software pro tvorbu vylučovacích panelů a pro snadnou identifikaci protilátek.
Cellbind
Mikrosloupcový gelový systém pro screening a identifikaci krevně skupinových protilátek.
Magister
Plně automatický imunohematologický analyzátor
Column Screen a identifikační panel (0,8 erytrocytární suspenze)
Erytrocyty pro screening a identifikaci protilátek ve sloupcových aglutinačních systémech.
Panely pro kontrolu kvality a ověřování dovednosti a vzdělávání
Panely pro vnitřní kontrolu kvality a dovednostní panely
MASPAT kit
Technika pevné fáze pro detekci antitrombocytárních protilátek
Antigeny Wra+ krvinek

Poptávkový formulář

Informace o zpracování osobních údajů (ve smyslu GDPR) naleznete zde.