Zastupované společnosti


Sanquin Reagents

Společnost Sanquin Reagents je součástí Sanquin Blood Supply Foundation, která vznikla v lednu 1998 sloučením krevních bank holandského Červeného kříže a Centrálních laboratoří (CLB). Sanquin Reagents (CLB) byla jednou z prvních světových společností vyrábějících diagnostika pro určovaní krevních skupin a imunologická diagnostika. Sanquin Reagents klade velký důraz na výzkum a vývoj a díky tomu nabízí inovativní produkty aplikující nejnovější vědecké poznatky v dané oblasti.
http://www.sanquin.org

Thermo Fisher Scientific (Pacific Hemostasis)

Thermo Fisher Scientific (Pacific Hemostasis) je tradičním výrobcem koagulačních diagnostik vysoké kvality už více než 30 let. Nabízí kompletní sortiment reagencií umožňující prakticky veškerá koagulační vyšetření. Produkty se vyznačují vysokou stabilitou až s 3-letou expirační dobou a lze je použít na většině poloautomatických a automatických koagulačních analyzátorů.
www.thermo.com

Nichirei Biosciences Inc.

Japonská společnost Nichirei Biosciences Inc. vznikla reorganizací v rámci mateřské společnosti Nichirei v roce 2005. Společnost vyvíjí a produkuje celou řadu produktů z oblasti bio-medicíny. Kromě jiného vyrábí soubor diagnostik pro imunohistochemii pod obchodním názvem Histofine.
www.nichirei.co.jp

BODITECH Inc.

Společnost BODITECH Med. byla založena v listopadu 1998 několika univerzitními profesory z cílem využít imunofluorescenční technologii ve vývoji in-vitro diagnostických souprav . Výsledkem je soubor kvantitativních testů včetně readeru,umožňující diagnostiku důležitých analytů v krvi a moči např. CRP, uplatňujících se v oblasti POCT (Point of Care Testing).
www.boditech.co.kr

TÜRKLAB Medical Devices Inc.

TÜRKLAB Medical Devices Inc. je akciová společnost zaměřená na výrobu rychlých diagnostických testů . Od roku 2001 společnost disponuje výrobou podle norem EN ISO 9001, EN ISO 13485 a GMP standardů. Kromě jiného vyrábí rychlé testy pro diagnostiku HIV a hepatitid s certifikátem CE.
www.turklab.com.tr