PeliPIP software

Kat.č.PeliPIP software
Software pro rychlé a spolehlivé vyhodnocení panelů při identifikaci neznámých protilátek
3005PeliPIP softwarestáhnout demo (setup.zip)
Rychlá a spolehlivá elektronická podpora při tvorbě vylučovacích panelů a také pro identifikaci protilátek

Identifikační panel

Pro identifikaci protilátek v souladu s Fisherovým exaktním testem P

Vylučovací panel

Za několik sekund PeliPIP vypracuje pracovní seznam s vybranými krvinkami dárců ze screeningových a identifikačních panelů, které používá vaše laboratoř, aby se jednoduchým způsobem vyloučila přítomnost dalších klinicky významných protilátek u pacientů, kteří již mají jednu nebo více protilátek.

Kontaktujte nás

EXBIO Olomouc s.r.o.

Ovesná 14
779 00 Olomouc